torstai 2. kesäkuuta 2016

Kansainvälisiä vieraita koulullamme


Lapin yliopisto toteuttaa opetus – ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälisyysstrategiaa. Yksi strategian painopistealueista on osaamisen viennin edistäminen, johon Lapin yliopiston harjoittelukoulun kansainvälisten vieraiden – ja yhteistyökumppaneiden kouluvierailut ovat liittyneet.
Lukuvuoden 2015 – 2016 aikana koulullamme on käynyt vieraita USA:sta, Hollannista, Iso-Britanniasta ja Thaimaasta.

Kansainvälisiä vieraita on kiinnostanut koulumme opetuksen järjestäminen ja organisointi sekä oppimisympäristöt. Lisäksi he ovat saaneet tutustua arktisen alueen mahdollisuuksiin kestävän kehityksen ja luontokasvatuksen näkökulmasta.

Jokainen vierailu tuo ulottuvuuksia nähdä suomalaisen koulutusjärjestelmän ja opettajakoulutuksen vahvuuksia. Vieraat ovat erityisesti olleet vaikuttuneita koulumme kattavista oppimisympäristöistä ja resursseista. Teknisen – ja tekstiilityön, musiikin, kuvaamataidon ja liikunnan opetuksen tilat, kirjasto, läksyparkkitoiminta ja erityisopetuksen tilat hämmästyttävät aina uudelleen ja uudelleen eri maiden vierailijoita.

Opettajan autonomisuus ja vapaus toteuttaa mieleistänsä pedagogiaa on monelle ulkomaalaiselle vierasta, sillä usean maan kouluinstituutioita valvovat järjestelmällisesti koulutarkastajat. Vieraat ovat päässeet tutustumaan suomalaisen koulun nykypäivän opetusmenetelmiin, jotka tukevat kaikille yhteisen, inklusiivisen koulun periaatteita ja kaikkia opiskelun ja koulunkäynnin tuen vaiheita. Lisäksi välitunnit, ilmainen ja terveellinen kouluruokailu ja oppilashuolto yleisesti ovat monelle vierailijalle olleet täysin uutta nähtävää.

Voimme olla ylpeitä saadessamme esitellä suomalaista koulujärjestelmää, jossa ymmärretään tukea ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Kiitokset kaikille oppilaille, opettajille ja henkilökunnalle iloisesta ja lämpimästä vastaanotosta, jota eri maiden vieraat ovat saaneet kokea!
Voit lukea lyhyitä raportteja Kansainvälinen toiminta-sivulta kevään 2016 vierailuista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti