keskiviikko 1. kesäkuuta 2016

MusiikkiluokatMusiikkiluokkia on koulussamme kolmannesta luokasta kuudenteen luokkaan. Musiikkiluokalle pyritään toisen luokan kevätlukukaudella osallistumalla musikaalisuustestiin. Musiikkiluokkien toiminnassa painotetaan luokkakohtaista soitonopiskelua unohtamatta kuitenkaan kuorolaulun harjaannuttamista. Luokissa oppilaat harjoittelevat yhteissoittoa erilaissa kokoonpanoissa. Jokainen koulumme musiikkiluokkien oppilas kuuluu Rovaniemen musiikkiluokkien kuoroon, joka esiintyy monissa eri tilaisuuksissa sekä koulussa että koulun ulkopuolella.


Musiikin erikoisluokkaopetus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia yhteistoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Yhteistoiminnassa saadut kokemukset lisäävät turvallisuuden tunnetta ja tukevat näin oppilaan myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Uteliaisuuden herättäminen, leikinomainen toiminta ja iloinen yhdessäolo ovat edellytyksiä oppilaan luovan musiikillisen ajattelun kehittymiselle. Musiikkiluokkien ensisijaisena tavoitteena ei ole kasvattaa musiikin ammattilaisia, vaan monipuolisesti musiikkia harrastavia ihmisiä.


Esiintymisiä

11.12. Eläkeläisille suunnattu tilaisuus Potkurissa
9.12. Musiikkiluokkien oma joulukonsertti
18.12. Yksityistilaisuus aluehallintovirastossa
15.1. Lions-järjestön pohjoismainen tilaisuus
15.2. Maahanmuuttajaseminaari
2.3. Yliopiston vuosijuhla
21.3. Hiljaisen viikon Ahti-kirkko
25.4. Opetusministerin vierailu

Lisäksi esiintymisiä koulun omissa tilaisuuksissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti